Sähköistykset ja muut palvelut teollisuudelle

Kiinteistöjen ja tuotantojen sähköistykset, tasavirtakoneiden hiilihuollot ja muut teollisuuden sähkötyöt ovat alaamme. Tarjoamme lukuisia palveluita, kuten myös alihankintatyönä erimuotoiset laitteiden kasaus-, johdotus- ja kytkentätyöt.

Kiinteistöjen ja tuotantojen sähköistykset

Teollisuuden kiinteistöjen ja tuotantojen sähköistykset ja sähköurakoinnit vaativat tarkkaa alkusuunnittelua. Onnistunut sähköistys säästää tulevaisuudessa käyttö- ja ylläpitokustannuksissa ja pidentää laitteiston käyttöikää. Sähköistys onkin hyvä huomioida jo rakennuksen pohjaratkaisua miettiessä ja ottaa meihin jo hyvin varhaisessa vaiheessa yhteyttä. Toteutamme kuitenkin myös saneerauskohteiden sähköistykset.

Lue lisää sähkösuunnittelusta.

Konedirektiivin mukaiset aennukset ja mittaukset.

Koneiden ja sähkölaitteistojen sähköasennukset ja käyttöönottotarkastukset/mittaukset SFS 60204-1 mukaisesti.

Mittaukset  Metrel MI 3321 konetesterillä.

Räjähdysvaarallisten eli ATEX tilojen sähköasennukset.

SFS EN 60079-14 Standardin mukaan räjähdysvaarallisten tilojen sähkösuunnittelua, laitevalintoja ja asentamista saavat tehdä vain ne henkilöt, jotka koulutuksensaja työkokoemuksensa perusteella tuntevat eri räjädyssuojaustyypit ja asennustavat, laitteistoa koskevat säännöt ja määräykset sekä tilaluokituksen  mukaiset yleiset periaatteet.Yrityksellämme on kokemusta Atex tilojen asennuksista ja asentajamme ovat koulutettu niihin.

Sähkölaitteiden kuntotutkimukset

Aikooko yrityksenne tehdä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman? Oletteko saneeraamassa yritystiloja? Sähkölaitteiden kuntotutkimus on silloin paikallaan. Lue lisää kuntotutkimuksesta.

Jari Tuomikoski: jari.tuomikoski@sahkopalvelutuomikoski.fi

Tarvittaessa ota yhteyttä ja sovitaan aika tapaamiselle.

Lähetä viesti ja kuvaile sähkötöiden tai -palveluiden tarvettasi. Vastaamme mahdollisimman pian ja sovitaan molemmille sopiva aika.